Arı Giyim Tekstil ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
 1. KONU
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu https://arigiyim.com.tr internet sitesinden ürün satın alacak kişi (“ALICI”) ile internet sitesinden satılan ürünün teslimatından sorumlu  Bozkurt Caddesi, No:16 Kahramanlar / İzmir adresinde bulunan  Arı Giyim Tekstil Ltd. Şti. (“SATICI”) arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin tüketicilerin, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesinden ibarettir.
 1. SATICI BİLGİLERİ
Unvanı: Arı Giyim Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.
Adresi: Bozkurt Caddesi, No:16 Kahramanlar / İzmir
Tel: +90 232 425 35 53
Mobil: +90 532 232 13 47
Fax: –
E-posta: info@arigiyim.com.tr
 1. ALICI BİLGİLERİ
Ad Soyad: [kullanici-adi]
Tel: [telefon-no]
E-Posta: [e-posta-adresi]
 1. KONU OLAN MAL VEYA HİZMETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Sipariş İçeriği ve Toplamı: [sepet-tutar]
Sipariş Tarihi: [tarih]
Teslim giderlerinin kime ait olduğu: [kullanici-adi]
Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri: Unvanı: Arı Giyim Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.
Adresi: Bozkurt Caddesi, No:16 Kahramanlar / İzmir
Tel: +90 232 425 35 53
Mobil: +90 532 232 13 47
Fax: –
E-posta: info@arigiyim.com.tr Şikâyet için Satıcının açık adres, telefon ve varsa diğer iletişim bilgileri: Unvanı: Arı Giyim Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. Adresi: Bozkurt Caddesi, No:16 Kahramanlar / İzmir Tel: +90 232 425 35 53 Mobil: +90 532 232 13 47 Fax: – E-posta: info@arigiyim.com.tr Ürün Teslimat Süresi: Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir.
 1. CAYMA HAKKI
5.1- ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. ALICI’nın cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimi bu süre içinde SATICI’nın yukarıda belirtilen adresine işbu maddede belirtilen yollarla yöneltmiş olması gerekmektedir. 5.2- ALICI, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce işbu Ön Bilgilendirme Formu ile SATICI tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. 5.3- Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile SATICI’nın yukarıda belirtilen adresine yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. Ancak ilgili hukuki düzenlemeler gereğince şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır: ALICI’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dâhil) mallar; kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar; ALICI tarafından ambalajı açılmış CD, DVD gibi ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri; fiyatı borsa gibi teşkilatlanmış piyasalarda belirlenen mallar; gazete, dergi gibi yayınlar; bahis ve piyangoya ilişkin hizmetler; genel olarak, elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve ALICI’ya anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar. Ayrıca, ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler. Cayma hakkının kullanılması halinde;
 1. Kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.),
 2. İade formu; müşterilerimizin cayma hakkını kullanabilmesi için ürünle birlikte kendisine iletilen iade formunu doldurması ve ürünü iade formuyla birlikte Kargo firmasına teslim etmesi gerekmektedir.
 3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 7. GENEL HÜKÜMLER
6.1- ALICI, ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit-onayları verdiğini kabul eder. 6.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI sattığı ürünleri kargo firmaları aracılığı ile ALICI’lara göndermekte ve teslim ettirmektedir. 6.3- Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI satış anında yürüttüğü ve İNTERNET SİTESİ’nde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını yada bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir. 6.4- ALICI, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargo/kuryeden kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kurye/kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir. 6.5- ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün’ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün’ü teslim etmeyebilir. 6.6- Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI ‘ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. 6.7- Ürün’ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. 6.8- Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 14 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. (Bankaların iadeyi ALICI hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir). 6.9- SATICI olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünlerin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.
 1. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME
ALICI ve SATICI arasında söz konusu olabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı ve Satıcının ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda Alıcı’nın ve Satıcının Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir. 2018 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvuru tutar bilgileri;
 • 5.650,00 TL (Beş Bin Altı Yüz Elli Türk Lirası) altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
 • 5.650,00 TL (Beş Bin Altı Yüz Elli Türk Lirası) ile 8.480,00 TL (Sekiz Bin Dört Yüz Seksen Türk Lirası) arasındaki uyuşmazlıklarda Büyükşehir Statüsünde Olan İllerde İl Tüketici Hakem Heyetleri,
 • 5.650,00 TL (Beş Bin Altı Yüz Elli Türk Lirası) ile 8.480,00 TL (Sekiz Bin Dört Yüz Seksen Türk Lirası) arasındaki uyuşmazlıklarda Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllere Bağlı İlçelerde İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevlidir.
Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamamaktadır. Okudum, Kabul Ediyorum